Loterij El Gorde 22 december 2023 de Spaanse kerstloterij (2023)

De Dikke of De Vette is de betekenis van El Gordo loterij in Spanje. Deze jaarlijkse Spaanse kerstloterij vindt altijd plaats op 22 december 2023 en wordt in de volksmond zo genoemde vanwege de enorme jackpot. El Gordo is echter een bijzondere kerstloterij. Het bijzondere aan deze loterij is dat weeskinderen de winnende getallen en prijzen trekken, waarna ze deze zingend voorlezen. Koop nu een lot online (vanuit Nederland of Belgie) voor de El Gordo trekking van 22 december 2023 a.s.!

De kosten zijn € 103 voor een lot voor de supertrekking met 2,4 biljoen aan prijzengeld…! Ben er snel bij want de voorraad loten is beperkt.

Loterij El Gorde 22 december 2023 de Spaanse kerstloterij (2)

Hoe koop ik El Gorde loten vanuit Nederland?

Om deel te nemen aan de grootste loterij ter wereld die maar liefst € 2,4 miljard aan prijzen biedt, selecteert u een of meer aandelen die zijn bedrukt met een vijfcijferig nummer. Klik hiervoor op bovenstande button. Er zijn 172 exemplaren van elk ticket beschikbaar, elk met tien aandelen. € 688 miljoen aan jackpotprijzen zal worden verdeeld over de 172 exemplaren van het winnende lot, gedrukt met het lotnummer dat overeenkomt met de “Gordo” -prijs – € 4 miljoen per lot!

Jackpot La Navidad loterij 2023

Dit jaar is de jackpot van El Gorde la Navidad op 22 december 2023 is 2.4 miljard euro. Op 22 december is de trekking, deze wordt gedaan tijdens een live uitzetting op de Spaanse televisie.

Bekijk hier wie er heeft gewonnen in 2021.

Loterij El Gorde 22 december 2023 de Spaanse kerstloterij (3)

Geschiedenis El Gordo

De allereerste trekking vond plaats op 18 december 1812 en werd door de Spaanse overheid georganiseerd. Vanaf de trekking van 23 december 1892 ging men de naam Sorteo de Navidad gebruiken (Kersttrekking) en in 1897 werd dit ook expliciet op de loten gedrukt.

In 1913 ging men over op het huidige systeem, waarbij uit een grote trommel houten balletjes rollen met de nummers die in de trekking zitten.

De trekking El Gordo

De trekking begint op 22 december om 08.00 uur. In het bijzijn van het publiek en alle hoogwaardigheidsbekleders worden de ballen, via een geautomatiseerd systeem, naar de tombola geleid, die op zijn beurt weer door de president verzegeld wordt. Dan is het de beurt aan de eerder genoemde weeskinderen. Twee kinderen halen twee ballen uit twee buizen, die uit twee aparte tombola’s komen, waarbij één kind uiteindelijk al zingend het nummer bekendmaakt en de ander het bedrag. De uiteindelijke lijsten met winnaars worden samengesteld door een veertigtal anonieme personen, die via een geautomatiseerd systeem de winnaars en bijbehorende dorpen en steden op lijsten vermelden. Deze lijsten worden door heel Spanje verspreidt en ’s middags zijn uiteindelijk de winnaars bekend.

Het is geen verrassing dat El Gordo erg populair is onder de Spaanse bevolking. Veel dorpelingen kopen bijvoorbeeld gezamenlijk een lot. Heb je deze trekking gemist speel dan in januari mee met de El Nino om het jaar goed te beginnen. De El Nino heeft prijzen van 700 miljoen euro. Zowel de El Nino als El Gordo tickets kun je kopen vanover heel europa. Landen zoals Nederland, Belgie en Zwitserland die de loterij dus niet organiseren kunnen dus deelnemen. In het verleden heeft een Zwitser zelfs een geldprijs gewonnen voor deze Spaanse lotto.

In totaal worden prijzen uitgereikt aan 15.304 tickets in elke reeks, wat betekent dat 1 op elke 6.5 tickets een geldprijs wint! Ongeveer 98% van alle Spaanse volwassenen neemt deel aan de Spaanse kerst El Gordo Loterij-vieringen, zelfs als ze normaal gesproken niet deelnemen aan lokale of wereldwijde loterijen. Naar verwachting zullen meer dan 24 miljoen aandeelhouders prijzen verzamelen uit de 15.304 mogelijke winnende combinaties bij elke trekking.
Het aantal tickets dat beschikbaar is voor deze loterij zal worden beperkt naarmate de trekking dichterbij komt, dus zorg dat je je tickets hebt voordat de trekking sluit op 21 december op theLotter.com!

Del Estado El Gordo

Deze loterij is een van de oudste ter wereld. El Gordo heeft ook de grootste bedragen aan prijzengeld. Het beheer van deze kerstloterij is in handen van S.L. Loterías Y Apuestas Del Estado.

Deze en alle andere Spaanse loterijen worden georganiseerd door de Spaanse overheid. Prijzen zijn belastingvrij, uiteraard is het als niet-Spaanse deelnemer wel verstandig om even de Nederlandse belastingwetgeving er hierop na te slaan. De opbrengst van deze loterij, zo’n €1 miljard wordt besteed aan goede doelen.

Vanaf eind juli zijn de loten al te koop, zowel online als bij de aangewezen verkooppunten in Spanje. Online kan men de loten bestellen via de site van de Nationale Loterij, deze site is in het Spaans en Engels en dus ook toegankelijk voor niet Spaanstaligen.

De grote klappers vielen in 2011. Toen werd €2,5 miljard uitgekeerd. Deze prijs viel toen in een klein dorpje. De inwoners met een winnend lot mochten €720 miljoen euro onderling verdelen. Alle winnaars hielden er €400.000 euro.

22 december trekking

Er is bijna geen één Spanjaard die op 22 december niet mee aan het gokken is met El Gordo. Deze loterij is een heuse traditie geworden die al eeuwenlang standhoudt. De trekking van de jackpot wordt dan ook echt gezien als een volksevenement.

El Gordo is een loterij die wordt gehouden door de Lotería Nacional, de Spaanse tegenhanger van de Nederlandse Staatsloterij. El Gordo betekent letterlijk De Dikke of De Vette, vanwege de enorme jackpot die je met de loterij kunt winnen. El Gordo is de kerstloterij van Spanje, waardoor de loterij ook wel ‘Lotería de Navidad’ of ‘Sorteo Extraordinario de Navidad’ (Bijzondere Kersttrekking) wordt genoemd.

Hoe gaat El Gordo trekking in zijn werking?

El Gordo wordt al sinds 1812 georganiseerd door de Spaanse overheid, waar Lotería Nacional onderdeel van is. De loten worden getrokken en de gevallen getallen worden door weeskinderen van Colegio de San Ildefonso, de oudste school van Spanje, zingend omgeroepen. Eerst waren de getallen gedrukt op papiertjes, totdat in 1913 werd overgegaan op het huidige systeem waarbij de getallen op balletjes staan die uit een grote houten trommel gehaald worden.

De trekking vindt plaats op 22 december en begint om 8 uur ’s ochtends. Rond deze tijd mag er ook publiek de zaal inkomen die de trekking live bij kan wonen. Om half 9 komen ook de president van Spanje en de officiële notaris naar binnen. Onder het toeziend oog van alle aanwezigen worden de getallen getrokken door twee weeskinderen. Het ene kind leest al zingend het nummer op, het andere kind welk geldbedrag er bij dit nummer hoort.

De meeste prijzen zijn 1000 euro. Wanneer er een hoofdprijs wordt getrokken, wordt dit balletje naar de tafel gebracht waar de president zit. Deze laat het nummer dan zien aan het publiek. Na iedere trekking worden de balletjes geplaatst op twee houten paaltjes, die daarna door de notaris in een kistje gestopt worden. Wanneer er 200 ballen getrokken zijn, zit het kistje vol en worden de twee kinderen vervangen voor twee nieuwe kinderen. Aan het einde worden alle winnende getallen samengesteld in een lijst, die door een automatisch systeem de winnaars en woonplaatsen van de winnaars genereren. Deze lijsten worden dan naar de drukker gestuurd en afgedrukt, waardoor de winnaars officieel bekend zijn gemaakt.

In de middag zijn alle winnaars bekend en staat de Spaanse televisie in het teken van deze winnaars bezoeken en interviewen. Ook op de radio en via de website is dit te volgen. De trekking wordt gezien als het grootste spektakel van de Spaanse media. El Gordo is een zeer populaire loterij. Voor veel Spanjaarden is deze kerstloterij zelfs even belangrijk als kerst op zich. De spanning neemt dan ook erg toe naarmate de datum dichterbij komt.

Hoeveel prijzen worden er verdeeld?

Op 22 december zal de Jackpot van totaal 2.408 miljoen euro aan prijzen worden verdeeld, precies 28 miljoen meer dan het voorgaande jaar, dus de winnaars met de ‘Gordo’ ontvangen 400.000 euro tot en met de tiende lot.

In totaal zal de loterij24,4 miljoen prijzen verdelen.Voor die dag zijn160 series van elk 100.000 loten uitgegeven,met een uitgifte van3.250 miljoen euro , waarvan 72 procent aan prijzen.De tweede prijs bedraagt1,25 miljoen euroen de derde is500.000 euro.Daarnaast zijn er2/4 prijzen van ruim 200.000 euro.

Wat is de hoofdprijs van El Gordo?

De oudste loterij ter wereld, de Spaanse Nationale Kerstloterij, of “El Gordo” (De Dikke Man), heeft een hoofdprijs van € 688 miljoen en zal dit jaar worden verdeeld onder 172 gelukkige winnaars, die elk € 4 miljoen zullen ontvangen. Het winnende lotnummer is 72897,22 december 2021

Hoe werkt de El Gordo-loterij?

De echte wandeltocht wordt gedaan door de kinderen van de San Ildefonso Academie. Twee kinderen pakken twee ballen uit twee buizen van twee afzonderlijke loterijen, waarbij het ene kind al zingend het nummer aankondigt en het andere kind het nummer aankondigt.

Wie is de organisatie achter El Gordo?

Om de loterij goed te laten verlopen is er veel te doen qua organisatie. Zo zijn de loten onderverdeeld in series. Elk lotnummer komt een keer voor in elke serie. Je kunt hele loten kopen, maar veel populairder zijn de tiende loten, in het Spaans décimo genoemd.

De organisatie achter El Gordo is Lotería Nacional. Dit is de nationale loterij van Spanje die wordt georganiseerd door de Spaanse overheid. Hierdoor zijn de prijzen belastingvrij en kan 70 procent van het ingelegde geld ook echt uitgekeerd worden aan de winnaars. Het overige deel wordt gedoneerd aan goede doelen en een deel gaat naar de overheid zelf. Per jaar krijgt de overheid door de kerstloterij een opbrengst van zo’n 1 miljard euro.

Meedoen aan El Gordo
Een lot voor El Gordo kost 200 euro. Dit is de prijs voor een heel lot, maar veel mensen kopen een décimo. Dit tiende lot kost maar 20 euro, maar dit betekent ook dat als jouw nummer is gevallen je ook maar een tiende van het gewonnen bedrag krijgt.

Het kopen van een lot voor de kerstloterij kun je doen bij een van de vele verkooppunten in Spanje. Sinds 1993 kan dit ook online. De website van El Gordo is beschikbaar in het Spaans en in het Engels, omdat steeds meer buitenlandse spelers een lot willen kopen. Online kopen is ook handig als je zelf wil kiezen wat je lotnummer en/of eindcijfer zijn. De loten zijn al verkrijgbaar vanaf eind juli.

In 2021 vielen er prijzen ter waarde van bij elkaar 2,5 miljard euro met de kerstloterij. De grootste winnaar was een klein dorpje in het noorden van Spanje, waar de hoofdprijs viel. De inwoners van het kleine dorpje Grañén mochten onder de mensen met een winnend lot 720 miljoen euro verdelen. Dit waren er 1800 waardoor iedereen 4 ton in de wacht kon slepen.

Op dit moment zijn er nog geen loten te koop voor de El Gordo trekking van 2023 >>

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated: 02/09/2023

Views: 6013

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.